Khói bụi ô nhiễm - Nguyên nhân gây rụng tóc hàng đầu hiện nay