Trẻ sơ sinh bị sôi bụng, xì hơi kéo dài mẹ cần làm gì?